Carl-Axel Althin föddes i Glemminge, Skåne 1915. År 1945 blev han fil.dr och docent i Lund. Althins forskning rörde i huvudsak bronsåldern och den äldre stenåldern. Doktorsavhandlingen ”Studien zu den bronzezeitlichen Felszeichnungen von Skåne” 1945 framförde många nya synpunkter på hällristningarna.

C-A Althins omfattande utgrävningar, framför allt i Ageröds mosse, gav ett rikt fyndmaterial som belyste den på 1940-talet ofullständigt kända stenåldern i Skåne. Utgrävningarna blev också en mötesplats för många unga arkeologer från efterkrigstidens Europa. Materialet publicerades 1954 i ”The Chronology of the Stone Age Settlement of Scania, Sweden”.
C-A Althin företog även utgrävningar på mesolitiska boplatser i Dordognedalen i Frankrike 1952–53.

1954 lämnade C-A Althin universitetet för näringslivet och han avled i januari 1975.