Anders Althins Stiftelses tidigare stipendiater

Här kan du Ladda ner tidigare årets stipendiater. ( öppnar i ett nytt fönster )

År

Namn

Ämne

1987

Anders Ödman

Projektet Norra Skånes medeltid

1987

Barbro Sundnér

Projektet Skånes medeltida stenkyrkor

1988

Dan Carlsson

Vikingatida hamnar i Blekingehamnar

1988

Elisabet Rudebeck

Flintbrytning och redskapsproduktion

1989

Mats Regnell

Arkeologisk och paleoekologisk undersökning vid Bökeberg i Skåne

1989

Jes Wienberg

Kyrkoarkitektur 1300 – 1550 i Skåne och Danmark

1990

Ulf Säfvestad

Mät- och analysmetoder vid kartering av bronsåldershögar i Skåne

1990

Carolin Arcini

Bearbetning av skelettmaterial från en medeltida kyrkogård i Lund

1990

Bengt Westergaard

Studier av fyndmaterial från neolitiska boplatser i Halland

1991

Henrik Klackenberg

Skånemarknadens myntcirkulation

1991

Bengt Nordqvist

Undersökning av fyndlokalen för den sk. Rolfåkersmannen

1991

Mats Anglert

Forskning kring den kyrkliga organisationen i Skåne under äldre medeltid

1992

Karl-Axel Björkkvist

Dokumentation av hällristningar i Blekinge

1992

Kristina Jennbert

Förstudier till en undersökning av stenålderns bebyggelse i Kullabygden

1992

Per Karsten

Provundersökningar av neolitiska offerplatser i Skåne

1993

Charlotte Fabeck

Undersökningar inom projektet ”Mellan daner och svear”

1993

Anders Ödman

Detaljstudie inom projektet ”Norra Skånes medeltid”

1993

Leifh Stenholm

Projektet ”Vikingatida/tidigmedeltida säsongsbosättningar i Blekinges östra skärgård”

1994

Cajsa Lund

Förhistoriska och medeltida föremålssamlingar i Skåne, Halland och Blekinge

1994

Charlotte Mascher

Inventering av det fossila odlingslandskapet i östra Halland

1994

Marit Anglert

Studier av de medeltida kyrkorna i Blekinge

1995

Carolin Arcini & Maria Cinthio

Människors levnadsvillkor under medeltid utifrån material från Drottens kyrkogård i Lund

1995

Eva Weiler

Bronsålderns metallföremål och produktionsplatser i Skåne, Blekinge och Halland

1995

Mats Roslund

”Gäster i huset” – slaviska och skandinaviska förbindelser under tidig medeltid

1996

Leifh Stenholm

Undersökningar inom Hallarumsprojektet

1996

Vibeke Vandrup Martens

Keramiska tunnslip från undersökningar i Lund

1996

Fredrik Svanberg

Forskningshistorisk analys av nordiskt gravmaterial från vendel- och vikingatida gravar

1997

Eva Andersson

Bearbetning av textilfynden från Norrvidinge i Skåne

1997

Anders Andrén & Jes Wienberg

Projektet ”Skånelands kalkmålningar”

1997

Ingrid Bergenstråle

Undersökning av boplatser från senmesolitikum i Skateholm

1998

Thomas Thieme & C-O Cederlund

Provundersökning av skeppsvraket Galtabäck II

1998

Mats Roslund

Slutförandet av avhandlingen ”Gäster i huset”

1998

Björn Nilsson

Undersökning av Ronnebyåns stenåldersboplatser

1999

Eva Andersson

Textilproduktion under yngre järnålder – vikingatid

1999

Joakim Thomasson

Den urbana identiteten – en studie kring en samhällsgrupps framväxt i östra Danmark

2000

Peter Carelli

Kulturella förändringar i 1100-talets Danmark

2000

Cecilia von Heijne

Vikingatida skattfyndplatser i Skåne

2001

Bengt Nordqvist

Undersökningar av mesolitiska boplatser i Halland

2001

Bengt Söderberg & Fredrik Svanberg

Arkeologiska undersökningar i den vikingatida borgen Borgeby

2002

Bodil Pettersson

Danmark i Skåne – arkeologi och regional identitet

2002

Katarina Nordström

Speglingar av döden i den arkeologiska forskningstraditionen

2003

Ingrid Gustin

Vikingatida vikter och varuutbyte. Aspekter på tidig marknadshandel i Östersjöområdet

2003

Louise Ströbeck

Ting i tanke

2004

Per Karsten & Mac Svensson

Skandinaviska megalitgravar i nytt ljus

2004

Jan Kockum

Bäckaskogs slott

2005

Tore Artelius

Religiös symbolik vid begravningar under yngre järnåldern

2005

Katalin Schmidt Sabo

Den medeltida byns sociala dimesioner

2006

Ola Magnell

Agerödmänniskan: boplatserna, jakten och faunan i centrala Skåne under mesolitikum

2007

Sten Tesch

Ystad revisited – nya perspektiv på ett gammalt rövarnäste, 25 år efter projektet Medeltidsstaden

2007

Helene Wilhelmsson

Osteologisk studie av benmaterial från järnåldersgravfältet i Istaby på Listerlandet i Blekinge

2008

Torbjörn Brorsson & Lars Jönsson

Vä – en studie ett tidigmedeltida kungalev och dess funktion ur ett arkeologiskt perspektiv

2008

Åsa Berggren

Förhistoriska våtmarksdeponeringar – tolkningar och perspektiv

2009

Magnus Andersson & Björn Nilsson

En kompletterande arkeologisk undersökning av det neolitiska megalitområdet Döserygg i Vellinge, Södra Skåne

2010

Fredrik Ekengren

Romartida import i Skåne – kulturella nätverk i lokal 2 kontext.

2010

Adam Boëthius

Transforming the dog – studies of morphological adaptations in the dog skeleton and its use for delving into the cultural and social needs of man.

2011

Anna Tornberg

Hälsa utifrån “secondary-products-revolution”.

2011

Sara Lind & Tina Westerberg

Utföra en invändig byggnadsarkeologisk undersökning av borgen Glimmingehus.

2012

Bengt Söderberg

Riktad arkeologisk undersökning för att påvisa om det har funnits gravmonument från neolitikum och bronsålder vid skeppssättningen Ales stenar.

2012

Joen Leffler

Gropkeramiska boplatsmönster i Skåne – En pilotstudie angående frågan om inlands och strandboplatser.

2013

Carl Persson

Projekt att studera människors mentala uppfattningar av landskapet och dess förändringar under äldre stenålder.

2013

Tony Björk & Ylva Wickberg

Fördjupad studie av ett fornlämningsområde från romersk järnålder och folkvandringstid i Degeberga.

2014

Karin Lundqvist

Studium av glas- och bärnstenspärlor funna i gravar från äldre järnåldern i Skåne.

2014

Charlotte Fabech & Ulf Näsman

Naturvetenskapliga metallanalyser av stämpelteknik och legeringar av Sösdalafynden, som består av delar till ryttarutrustningar från folkvandringstid (400–500-talen e. Kr.).

2015

Susan Hydén

Förstudie inför projektet ”När allt går i bitar – manipulering och fragmentering av kroppar och föremål under neolitikum”.

2015

Mikael Larsson

”Matlagning och brödbak i det förhistoriska Uppåkra”.

2016

Erika Rosengren

The History of Bison and Man – potentially solving the problems of taxonomic discrimination of bone fragments of large bovines in archaeozoological assemblages by Mass Spectometry

2016

Helene Wilhelmson

Översiktlig bioarkeologisk analys av alla gravar från S:t Jakobs kyrkogård i Lund (1100-1560 e. Kr.), Skåne

2017

Anna Tornberg

Trauma, våld och vård i sydsvenskt senneolitikum och äldre bronsålder, c. 2300–1100 f.Kr.

2017

Matti Wiking Leino

Analyser av DNA från arkeobotaniska fynd från Peder Winstrups kista 1679

2017

Carl Persson

Insjöarnas dolda källmaterial – ett exempel från Bolmens botten

2018

Andreas Nilsson

Dalby Hage

2018

Lena Strid

Artidentifiering av pergament från medeltida handskrifter i Skåne

2018

Andreas Svensson
Tord Bergelin

Från malm till svärd – Experimentell järnframställning vid Holma, Höör

2019

Paul Eklöv Pettersson
Joen Leffler

Sammanställning av opublicerade forskningsresultat kring undersökningarna av Ales stenar

2019

Caroline Ahlström Arcini

Prästens nitiska noteringar – grund för arkeologiska demografiska modeller

2020

Mats Anglert

Blekinge – från sjökrigare till bönder

2020

Adam Bolander

Kammakarnas Lund – en bild i förändring